Hạng mục phụ trợ là gì?

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?

Hạng mục phụ trợ theo tiếng Anh là: Ancillary items

Các hạng mục phụ trợ được hiểu là các hạng mục phục vụ quản lý và được xây dựng để phục vụ các hạng mục xây dựng chính.

Hạng mục là gì?

Hạng mục phụ trợ tiếng Anh là gì?Hạng mục là những phần, mục đã được quy định thành những loại, hạng nhất định hay có thể hiểu nó chính là những công trình nhỏ, riêng lẻ và nó nằm trong một công trình lớn.

Hạng mục là thuật ngữ được ứng dụng nhiều trong đời sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực như công nghiệp, xây dựng.

Hạng mục tiếng Anh là gì?

Hạng mục tiếng Anh là: Categories

Trong tiếng Anh, hạng mục được định nghĩa như sau:

Categories are parts, items that have been specified in certain categories, categories or can be understood as small and separate works and it is located in a large work.
A category is a term that is applied a lot in life, especially in fields such as industry and construction.

Xem thêm: Phân loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật

Hạng mục công trình là gì?

Theo điều 3 của luật xây dựng đã nêu: Hạng mục công trình là một phần của công trình với công năng có thể vận hành độc lập. Các toà nhà hay công trình đang xây dựng sẽ chứa nhiều hạng mục khác nhau.

Công trình xây dựng là gì?

Công trình xây dựng là một sản phẩm đã được tạo ra từ nhiều vật liệu xây dựng khác nhau.

Cùng với đó là các thiết bị hỗ trợ và tạo thành nhờ sức lao động của con người.

Công trình xây dựng là gì?Một công trình xây dựng tiến hành cần phải được liên kết định vị với đất. Phần đó có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước, phần trên mặt nước. Công trình được xây dựng theo thiết kế định sẵn.

Một dự án khi được đầu tư xây dựng công trình có thể có trong đó một hay nhiều công trình khác nhau.

Trong một công trình cũng sẽ có một hoặc nhiều hạng mục công trình khác nhau.

Ở một hạng mục sẽ có nhiều công tác xây lắp. Mỗi công tác hoàn thành được nghiệm thu trước khi tiến hành thi công công tác tiếp theo.

Xem thêm: Công trình hạ tầng kỹ thuật là gì ?

Lưu ý trong thi công các hạng mục công trình

Trong nghiệm thu, đối với nhóm các công việc khi bị che lấp bởi những công việc tiếp theo người ta mới gọi là nghiệm thu giai đoạn.

Theo Nghị định 15/2013 sẽ bỏ ràng buộc nghiệm thu giai đoạn. Tùy vào chủ đầu tư để quyết định có phân giai đoạn để nghiệm thu hay không thì tùy, thấy không cần thiết thì có thể bỏ qua.

Sau khi tất cả các công việc, cấu kiện đã được nghiệm thu xong. Các công trình hay hạng mục ở công trình khi hoàn thành, người ta sẽ tiến hành nghiệm thu hoặc bàn giao để đưa vào sử dụng.

Với những công trình có nhiều hạng mục. Ví dụ như: chung cư, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại. Các khách sạn 3 sao, khách sạn 4 sao, khách sạn tiêu chuẩn 5 sao,… với những tiêu chuẩn về thiết kế khách sạn quy định trở thành văn bản rõ ràng khi xong hạng mục nào có thể đưa vào sử dụng.

Công trình xây dựng là gì?

Hoặc đồng loạt tiến hành nghiệm thu ở tất các các hạng mục một lần nữa. Nó thông qua biên bản nghiệm thu. Khi đó thì công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng.

Ví dụ về hạng mục công trình

– Ở công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện với các công trình phân xưởng chính. Các công trình nhà thí nghiệm, công trình nhà lò hơi. Hoặc công trình kho than… được gọi là những hạng mục công trình.

Xem thêm: Công trình phụ trợ là gì?

– Công trình có nhiều hạng mục: Công trình xây dựng thuỷ điện sông Đà gồm nhiều hạng mục công trình khác nhau. Ví dụ như: các tổ máy phát điện, đập, kênh dẫn, hồ chứa nước, nhà ở, nhà làm việc,…