Đăng ký đất đai 2021 tại Bình Dương

Đăng ký đất đai, nhà ở, và các tài sản khác gắn liền với đất, hay các thủ tục liên quan đến đất đai là việc công nhận về mặt pháp lý quyền của chủ sở hữu đối với tài sản đó vào hồ sơ địa chính của cơ quan nhà nước địa phương nơi có đất.

Như vậy, bản chất của việc đăng ký là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu khi có phát sinh tranh chấp đối với tài sản là đất và các tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Việc đăng ký được thực hiện khi có yêu cầu của chủ sở hữu, hoặc khi có những thay đổi so với tình trạng ban đầu, được ghi nhận, cập nhật vào quá trình theo dõi tại cơ quan nhà nước.

Các vấn đề liên quan đến đăng ký đất đai được quy định rõ tại luật và các văn bản dưới luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp về đất đai của chủ thể như bên dưới:

– Luật Đất đai 2013

– Nghị định 91/2019/NĐ-CP

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ địa chính

Khi có nhu cầu về đăng ký đất đai thì phải đăng ký ở đâu? Khi nào cần phải đi đăng ký, các thủ tục cần những hồ sơ gì và thời gian làm việc là bao lâu? Tất cả các thông tin này sẽ được trao đổi bên dưới:

Có hai trường hợp cần phải đi đăng ký đất đai là đăng ký lần đầu và đăng ký khi có sự thay đổi ( biến động) trong quá trình sử dụng.
Đăng ký đất đai lần đầu áp dụng cho các trường hợp: đât thuê của nhà nước để sử dụng; Đất đang sử dụng hoặc đăng được nhà nước giao cho quản lý mà chưa thực hiện đăng ký lần đầu.

Đăng ký biến động đất đai áp dụng cho các trường hợp: thường là sau khi đăng ký đất đai lần đầu mà có biến động, thay đổi sau đó như chuyển nhượng, tặng cho, chia tách, góp vốn….quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký đất đai ( lần đầu và biến động)

STT Thủ tục Đăng ký đất đai lần đâu Đăng ký biến động đất đai

1 Hồ sơ Mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Bản sao công chứng giấy tờ tùy thân như CMND, sổ hộ khẩu

Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Mẫu đơn đăng ký biến động đất đai và tài sản khác gắn liền với đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất – bản gốc

Các giấy tờ liên quan đến việc biến động, cần điều chỉnh, thay đổi.

2 Cơ quan nhận Bộ phận 1 cửa của UBND tại địa phương nơi có đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện nơi có đất hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND cấp xã nơi có đất.

3 Thời gian giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

4 Kết quả Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo thông tin điều chỉnh.

Việc đăng ký đất đai và đăng ký biến động đất đai với mục đích là bảo vệ quyến lợi cho chủ sở hữu đất và các tài sản gắn liền với đất nhưng không có nghĩa là muốn đăng ký thì đăng ký, không đăng ký thì thôi. Nó còn liên quan mật thiết đến việc quản lý tài sản, quản lý hành chính và các kế hoạch quy hoạch phát triển quỹ đất, phát triển đô thị… của nhà nước. Vì vậy, việc đăng ký này là bắt buộc mà nếu người dân không chấp hành thì sẽ bị phạt theo quy định của nhà nước. Cụ thể như sau:

Hành vi vi phạm

Hình thức xử phạt

Không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 500.000 đồng – 1.000.000 đồng nếu trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định trên có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu
Phạt 1.000.000 đồng – 2.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu.

Không thực hiện đăng ký biến động đất đai Phạt tiền từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng nếu trong thời gian 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 mà không thực hiện đăng ký biến động

Phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng nếu quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày quá thời hạn quy định tại Khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 mà không thực hiện đăng ký biến động

2 thoughts on “Đăng ký đất đai 2021 tại Bình Dương

  1. Pingback: Mua chung cư từ hợp đồng ủy quyền - Bất Động Sản

  2. Pingback: Bình Dương có bao nhiêu khu công nghiệp - Nguồn Nhà đất

Comments are closed.