Sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn ?

Phân biệt giữa sổ hồng và sổ đỏ

Nhìn vào có thể thấy hai sổ như tên gọi sổ đỏ có màu đỏ và sổ hồng có màu hồng.

Sổ đỏ là loại giấy chứng nhận do bộ tài nguyên môi trường ban hành. Sổ đỏ có nội dung ghi nhận quyền sử dụng đất. Do cơ quan nhà nước cấp cho chủ sở hữu.

Phân biệt giữa sổ hồng và sổ đỏSổ hồng là loại giấy do bộ xây dựng ban hành. Là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời cũng là chủ sử dụng đất ở, chủ sở hữu căn hộ trong nhà chung cư thì được cấp một giấy chứng nhận là Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sổ hồng)

XEM THÊM: Sang tên sổ đỏ mất bao lâu, thủ tục ra sao?

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là chủ sử dụng đất ở thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ)

Vậy sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơn

Đến thời điểm hiện tại người mua không cần lo lắng về việc phân biệt hai loại sổ hồng và sổ đỏ nữa. Bởi vì tất cả đã được thống nhất thành một tên gọi chung có nội dung giống nhau là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009. Bộ tài nguyên môi trường ban hành tại Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Người mua không cần băn khoẳn về giá trị của hai loại sổ.

sổ hồng và sổ đỏ, sổ nào giá trị hơnTheo đó, hai loại giấy chứng nhận nhà đất nói trên sẽ do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

XEM THÊM: Thủ tục mua nhà chung cư chưa có sổ hồng

Thực tế, trên thị trường nhà đất hiện vẫn đang lưu hành cả 3 loại giấy tờ nhà đất chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tương đương sổ đỏ), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (tương đương sổ hồng) và Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tính đến nay, cả 3 đều có giá trị pháp lý như nhau.